Mobile menu trigger

Skal houdt in 2022 extra toezicht bij wasserijen

image

Naast de periodieke inspecties houdt Skal toezicht op de naleving van biologische bedrijven via gerichte inspecties. In het eerste kwartaal van 2022 voert Skal extra inspecties uit bij exploitanten die landbouwproducten wassen.

Risico’s

Het is belangrijk dat deze wasserijen zich bewust zijn van de risico’s die ze nemen met hun was-activiteiten, vooral wanneer zij zowel gangbare als biologische producten wassen. Niet alle bedrijven maken gebruik van een apart circuit waswater voor de bio-stroom. Daarnaast kan gebruikte apparatuur een bron van contaminatie zijn als er onvoldoende reiniging en scheiding is. Ook kan een exploitant zelf wel 100% biologisch zijn, maar laat hij een ander bedrijf, dat gangbare activiteiten heeft, gebruik maken van zijn productiemiddelen.

Risico-analyse

Al deze mogelijke risico’s behoren onderdeel te zijn van de risico-analyse die met ingang van 1-1-2022 voor alle exploitanten verplicht is. De risico-analyse moet naast het benoemen van de risico’s, voorzien in adequate beheersmaatregelen. Deze dienen voldoende te worden uitgevoerd, aantoonbaar te worden vastgelegd en te worden geverifieerd of ze toereikend zijn. Ter verificatie worden soms monsternames ingezet. Echter, schone analyses van bemonsterd waswater zijn niet altijd een garantie dat het waswater geen residuen bevat. Dat wordt veroorzaakt doordat deze middelen niet homogeen verdeeld zijn over de vaak grote bassins waarin het water wordt gerecirculeerd.

De gerichte inspecties zullen worden aangekondigd, wat de bedrijven de kans geeft de risico-analyse van te voren op orde te brengen. Voor meer informatie hierover kunt u deze pagina bezoeken.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle