Mobile menu trigger

Rob Dortland nieuwe voorzitter van Skal Biocontrole

Dr. ir. Rob J. Dortland is per 20 maart 2014 benoemd tot voorzitter van het bestuur van Skal Biocontrole. Hij volgt Suzanne van der Pijll op, die na tien jaar als bestuurslid haar termijn erop heeft zitten.

Met Rob Dortland is een constructieve, strategische denker benoemd. Directeur Margreet van Brakel zegt over de benoeming: "Rob Dortland heeft veel politieke en bestuurlijke ervaring, ook op gebied van toezicht op voedselkwaliteit. Dat is ideaal met alle actuele politieke discussies die spelen over voedselveiligheid en de wijze waarop toezicht georganiseerd moet worden."

Rob Dortland is blij met zijn benoeming: "Ik zal, na vier jaar als vicevoorzitter, heel graag als voorzitter bijdragen aan de betrouwbaarheid van het biologische product. Met name ook nu de positie van ZBO’s ter discussie staat, hoop ik mijn kennis en ervaring te kunnen inzetten voor het behoud van de ZBO Skal als goede en (kosten)effectief opererende inspectie- en certificeringsorganisatie."

Voorzittersoverdracht 3

Suzanne van der Pijll over haar bestuurslidmaatschap: "In mijn tien jaar in het bestuur, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter, heeft Skal grote stappen vooruit gezet. Zo is risicogericht inspecteren steeds verder ontwikkeld, is Skal slimmer en efficiënter gaan inspecteren en is er ingezet op goede handhavingscommunicatie. Dit in een setting van een almaar groeiende biologische sector, waarvan de omzet de laatste tien jaar is verdubbeld en in 2013 de 1 miljard oversteeg. Een sector om trots op te zijn. "

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle