Mobile menu trigger

Ritueel slachten zonder verdoving onder de bio-wetgeving niet mogelijk

Het Hof van Justitie in Straatsburg heeft op 26 februari 2019 een uitspraak gedaan over het in de handel brengen van ritueel geslacht vlees dat als bio-vlees wordt verkocht. In dit arrest maakt het Hof duidelijk, dat het onder de Europese regelgeving niet mogelijk is om het biologisch keurmerk te gebruiken op vlees als blijkt dat de dieren zonder bedwelming geslacht zijn.

Aanleiding vormde een Franse rechtszaak uit 2012 waar de vraag aan de orde kwam of reclame voor biologisch “halal”-gecertificeerde runderbiefstukken mogelijk is. Deze slachtmethode zonder voorafgaande bedwelming zou mogelijk niet stroken met de hoge eisen van dierenwelzijn van de bio-wetgeving.

Het Hof is duidelijk in deze kwestie. Het Europees biologisch keurmerk mag niet worden gebruikt op producten van dieren die ritueel geslacht zijn, zonder dat die dieren vooraf bedwelmd zijn.
Het Hof benadrukt dat het doel van de Unieregels inzake de biologische etikettering "het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in de als biologisch aangeduide producten” is, en stelt vast dat het van belang is ervoor te zorgen dat de consument er zeker van kan zijn dat producten die het biologisch keurmerk van de Europese Unie dragen, daadwerkelijk zijn verkregen met naleving van de hoogste normen, onder meer inzake dierenwelzijn.

Lees de volledige uitspraak van het Europees Hof

Klik hier voor het persbericht over de uitspraak.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle