Mobile menu trigger

Resultaten risicogerichte inspecties Landbouw

In de eerste drie kwartalen van 2013 hebben we negenennegentig risicogerichte flitsinspecties uitgevoerd op de volgende onderdelen van de bio-regelgeving:

  • Uitloopinrichting en gebruik door biologisch pluimvee

  • Gebruik van strooisel in rundvee- en varkensstallen

  • Het gebruik van diergeneesmiddelen bij rundvee en varkens

In totaal zijn er twintig afwijkingen geconstateerd op dertien bedrijven. Deze afwijkingen moeten de betreffende ondernemers binnen de daarvoor gestelde tijd corrigeren. Skal ziet erop toe dat dit gebeurt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle