Mobile menu trigger

Resultaten Brexit Impactscan en gevolgen van een No-deal voor bio

Skal heeft een enquête uitgezet onder de door haar gecertificeerde Nederlandse biologische bedrijven, om een beeld te krijgen van de omvang van de handel en dienstverlening rondom biologische producten tussen het VK en Nederland. Deze enquête is ingevuld door 1051 biologische bedrijven. Uit de impactscan blijkt dat er 81 biologische bedrijven direct inkopen vanuit het VK. Bijna 50% van deze bedrijven heeft nog geen ervaring met import vanuit een derde land. 169 van de respondenten verkopen hun goederen aan het VK. Ongeveer een derde van deze biologische bedrijven heeft nog geen ervaring met export naar een derde land.

De 81 biologische bedrijven die in het VK inkopen, kopen te samen 9.500.000 kg aan biologisch product in. De verkoop aan het VK is met 55.250.000 kg per jaar beduidend omvangrijker.

Gevolgen eventuele no-deal-Brexit voor bio
Het advies vanuit de overheid is: “Hope for the best, prepare for the worst”. Hou dus rekening met een no-deal. Een no-deal scenario zal gevolgen hebben voor zowel de inkoop als de verkoop van biologische producten uit het VK:

In het geval van een no-deal scenario zijn er voor wat betreft de inkoop vanuit het VK twee mogelijke scenario’s.

  1. De EU erkent het VK niet (direct) als gelijkwaardig voor wat betreft de biologische productie – import van biologische producten is niet mogelijk.
    Het VK moet door de EU erkend worden als derde land met een gelijkwaardig biologisch productiesysteem. Dit is officieel geregeld via de biologische wetgeving VO 1235/2008. Normaal gesproken neemt deze procedure zo’n 9 maanden in beslag. De procedure kan pas gestart worden zodra het VK officieel uit de EU stapt, dat is na 29 maart 2019. Het is nog onbekend of en hoe snel dit geregeld gaat worden.
    Zolang dit niet geregeld is en er geen equivalentieverdrag is, is import van biologische producten uit het VK niet mogelijk.
  2. De EU erkent het VK als gelijkwaardig voor wat betreft de biologische productie – import van biologische producten is onder voorwaarden mogelijk. In dit scenario geldt dat de inkoop vanuit het VK per direct import uit een derde land wordt, omdat het VK geen deel meer uitmaakt van de douane-unie. Uw bedrijf krijgt in dit geval te maken met douaneformaliteiten (EORI nummer, aangifte van partijen, BTW). Informatie hierover vindt u op de site van de douane. Daarnaast krijgt uw bedrijf te maken met het digitale systeem TRACES NT (account aanmaken, aangifte van partijen). Het is op dit moment overigens nog niet bekend of TRACES NT direct na 29 maart 2019 beschikbaar zal zijn voor het VK. Ook heeft dit scenario gevolgen voor het Skal-certificaat. Om te mogen inkopen vanuit het VK zal het Skal certificaat van de Nederlandse marktdeelnemer uitgebreid moeten worden met de volgende scopes: 46.20.1 Import en 46.20.2 Eerst geadresseerde (ontvangst). U moet hiervoor weten wat er komt kijken bij de import vanuit een derde land. Lees hiervoor bijvoorbeeld ons informatieblad import. U kunt ervoor kiezen om deze scope uitbreiding alvast te realiseren voorafgaand aan 29 maart. Wat u hiervoor moet regelen vindt u op onze website. Aanvragen uitbreiding scope in het kader van de Brexit worden met voorrang behandeld door Skal.
    Voor alle duidelijkheid: om daadwerkelijk biologische producten te mogen importeren, zal er wel sprake moeten zijn van een equivalentieverdrag tussen de EU en het VK.

Bio-verkoop aan het VK bij een no-deal
Het VK heeft bekend gemaakt dat in het geval van een no-deal scenario biologische producten uit de EU geaccepteerd zullen worden. Verkoop van biologische goederen naar het VK kan onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden. Uw onderneming krijgt te maken met douaneformaliteiten en er zal een Bio-exportcertificaat nodig zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke administratieve eisen het VK hieraan stelt. Ook is het VK bezig met het opzetten van een eigen digitaal traceersysteem. Het is nog niet bekend wanneer dit gereed zal zijn. Zodra de eisen vanuit het VK duidelijk zijn, zal Skal haar klantengebied zo inrichten dat exportcertificaten voor het VK eenvoudig zijn aan te vragen. Er zijn wel kosten verbonden aan een exportcertificaat (zie het tarievenblad).

Dienstverlening in Nederland voor het VK en vice versa
Onder dienstverlening wordt verstaan dat u geen eigenaar bent van het biologisch product, maar in opdracht van de eigenaar diensten uitvoert. Hierbij valt te denken aan de onderstaande diensten:
- ontvangst als eerst geadresseerde
- dienstverlenend bereiden en verpakken
- dienstverlenende opslag

Deze diensten kunnen in het geval van een no-deal scenario niet meer uitgevoerd worden voor ondernemers in het VK, omdat het VK na 29 maart 2019 een derde land is. Ook kunt u deze diensten niet meer uitbesteden aan ondernemers in het VK. Het is van belang uw bedrijf hierop voor te bereiden en maatregelen te nemen. Bespreek de gevolgen van de Brexit met uw zakenpartners.

Afsluitend
Dinsdag 12 maart stemt het Britse Lagerhuis over de Brexit deal van May. Indien deze deal wordt afgewezen, wordt er op woensdag gestemd of er een no-deal Brexit komt. Als er tegen een no-deal Brexit wordt gestemd, volgt er op donderdag een stemming of de Brexit uitgesteld moet worden. Zoals het op dit moment ervoor staat, zal het VK de EU verlaten op 29 maart.
Met betrekking tot de Brexit zijn er nog veel onduidelijkheden. Het advies is om het nieuws goed in de gaten te houden en contact te houden met uw zakenpartners in het VK. En nogmaals: het overheidsadvies is: “Hope for the best, prepare for the worst”.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle