Mobile menu trigger

Overzicht wijzigingen importvoorwaarden

In verordening (EG) nr. 1235/2008 staan voorwaarden genoemd voor het invoeren van biologische producten van buiten de EU. In bijlage III, IV van deze verordening vinden regelmatig wijzigingen plaats die van invloed kunnen zijn voor uw importen vanuit derde landen.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Zwitserland: Zwitserse wijn gecertificeerd volgens “Ordinance on organic farming” is nu ook toegevoegd als gelijkwaardig.
  • Verenigde Staten: Er is een betere definitie gemaakt van oorsprong van het product. Dit is nu verwoord als: “In de Verenigde Staten zijn ingevoerd en in de Verenigde Staten zijn verwerkt of verpakt overeenkomstig de wetgeving van de VS”. Er is een nieuwe controle organisatie toegevoegd: IMO
  • Tunesië: Voor Tunesië is de termijn als erkend 3e land met een jaar verlengd t/m 30 juni 2014
  • Japan: De termijn dat Japan is opgenomen in de lijst is veranderd tot: niet nader gespecificeerd. Daarnaast zijn er vier nieuwe controle organisaties toegevoegd.
  • India: Eén van de Indische controle organisaties is geschrapt uit de lijst (Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd) IN-ORG-011).
  • Canada: Eén van de Canadese controle organisaties is geschrapt uit de lijst (SAI Global Certification Services Pty Ltd CA-ORG-020).
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle