Mobile menu trigger

NVWA: "Residuen gewasbeschermingsmiddelen op biologische groente en fruit nihil"

Het biologische fruit en groente dat in Nederlandse winkels wordt verkocht, bevat over het algemeen geen gewasbeschermingsmiddelen. Als er residuen worden aangetroffen, dan komt het veel minder vaak voor dan bij regulier geteelde (niet-biologische) producten. Vaak betreft het dan producten van buiten Europa. Dit concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in haar meerjarenrapportage ‘Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op biologische groente en fruit’ sinds 2005.

Bij de ruim 1500 monsters die de NVWA tussen 2005 en 2013 nam, werden in 53 gevallen residuen aangetroffen. Bij reguliere productie bevat ongeveer de helft van de monsters residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Ook op biologische producten zijn de wettelijke limieten, die ook voor niet-biologisch gekweekte groente en fruit gelden, van toepassing: de zogenaamde Maximale Residu Limiet (MRL). Deze MRL's worden bepaald door de EU, die daarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht neemt. Op één geval na voldeden ook de biologische producten met residuen aan deze algemene eisen.

Controle door NVWA
De NVWA controleert steekproefsgewijs of voldaan wordt aan de MRL’s bij regulier gekweekte groente en fruit. Hiervoor analyseert de NVWA jaarlijks 4500 monsters groente en fruit, afkomstig uit de hele wereld. Een deel van die monsters betreft biologische producten. Omdat biologische producten zeer laag scoren op de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen, blijft de NVWA met beperkte inzet biologische producten monitoren op de aanwezigheid ervan.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle