Mobile menu trigger

November 2016: Bio-certificaat van teler van gewassen opgeschort

In november heeft Skal het bio-certificaat van een teler uit Drenthe opgeschort. De reden van opschorting is dat het bedrijf hetzelfde gewas zowel biologisch als gangbaar teelde. Parallelteelt is niet toegestaan in de biologische landbouw. Ondanks hierop gewezen te zijn, heeft het bedrijf geen actie ondernomen om de geconstateerde parallelproductie op te lossen.
De periode van opschorting is maximaal 12 maanden. Als de afwijking niet structureel hersteld is binnen deze periode, zal het bio-certificaat van de teler definitief worden ingetrokken.

Over Skal Biocontrole en haar sanctiebeleid
De richtlijnen voor biologische landbouw en voeding zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Skal Biocontrole is door de overheid aangewezen als onafhankelijke controle- en certificeringsorganisatie voor de biologische sector in Nederland. Jaarlijks worden alle gecertificeerde bedrijven gecontroleerd. Ook vinden tussentijdse, onaangekondigde inspecties plaats.
De biologische sector kenmerkt zich door een hoge naleving van de regels. Maar: als een bio-ondernemer de regels overtreedt, volgt een sanctie. Skal kent een streng maar tevens proportioneel sanctiebeleid. Het opschorten van de certificatie gebeurt alleen na kritieke afwijkingen. Bij een kritieke afwijking worden de basisprincipes van de biologische (landbouw)productie geschonden. Opschortingen van bedrijven publiceren wij geanonimiseerd op onze website.
Afnemers zijn al geïnformeerd door het betrokken bedrijf.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle