Mobile menu trigger

Nieuwe namen afwijkingen in 2016

Vanaf 2016 zullen wij spreken over ‘lichte afwijkingen’, ‘ernstige afwijkingen’ en ‘kritieke afwijkingen’. De term ‘fataal’ komt te vervallen.
Deze wijziging is een onderdeel van het vernieuwde Skal-Reglement Certificatie en Toezicht (R11) dat ingaat op 1 januari 2016.
Naast de namen van de afwijkingen, zijn ook de maatregelen bij de afwijkingen, zoals genoemd in bijlage 1, duidelijker omschreven.

Wat is een lichte afwijking?
Een kleine afwijking van de bio-regelgeving die niet van invloed is op het product. Deze afwijking moet uiterlijk binnen 12 maanden worden hersteld.

Wat is een ernstige afwijking?
Een ernstige afwijking in het biologische bedrijfsproces waarbij de bio-regelgeving niet is nageleefd. Hoewel het bedrijfsproces verbeterd moet worden, is de bio-status van de producten niet in het geding. De afwijking moet binnen de gestelde termijn zijn hersteld.

Wat is een kritieke afwijking?
Het product of bedrijfsproces voldoet niet aan de eisen. De basisprincipes van de biologische (landbouw)productie worden geschonden. Het product/ perceel verdient de bio-status niet en wordt gedecertificeerd.
Elke verwijzing naar de biologische productiemethode moet van de betreffende producten verwijderd worden. Bij meerdere kritieke afwijkingen of herhaling van de kritieke afwijking wordt het bio-certificaat van het betrokken bedrijf ingetrokken.
Een kritieke afwijking kent geen herstelperiode, het betrokken bedrijf moet per direct haar werkwijze aanpassen.

Skal heeft van de overheid de taak gekregen toezicht te houden op de biologische sector. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het Skal-Reglement Certificatie en Toezicht (R11). Lees hier het vernieuwde reglement.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle