Mobile menu trigger

Nieuw: biologische certificering van Nederlandse imkers mogelijk

Vanaf 21 maart 2015 is het voor Nederlandse imkers mogelijk om zich door Skal te laten certificeren. Na een omschakelperiode van één jaar mogen zij hun honing als biologisch verkopen.
De biologische wetgeving stelt strenge eisen aan de imkers. Er gelden o.a. gebiedseisen over het plaatsen van de bijenkast, maar ook over natuurlijk materiaalgebruik. De eisen zijn zo streng, dat wij tot voor kort dachten dat het niet mogelijk was om er aan te voldoen in het drukbevolkte Nederland. In overleg met imkers en het ministerie van Economische Zaken zijn wij echter toch tot een werkbare Nederlandse interpretatie van de Europese wetgeving gekomen. Staatssecretaris Dijksma over de mogelijkheid tot certificering: “Honing is onze oudste natuurlijke zoetstof en straks ook biologisch van eigen bodem. Nederlandse imkers zien er gelukkig brood in, want consumenten vragen steeds meer om biologische producten. Daarmee ontstaat ook een gelijk speelveld met ons omringende landen, waar biologische honingproductie al is toegestaan.”

Waar is biologische imkerij mogelijk?
De bijenkasten van de imkers moeten zo worden geplaatst dat bronnen van nectar en stuifmeel binnen een straal van 3 kilometer van de bijenkast voor meer dan 50% bestaan uit biologische gewassen en/of spontane vegetatie en gewassen waarop slechts licht-milieubelastende technieken worden toegepast. Deze gebieden moeten door de imkers in kaart worden gebracht, zodat zij kunnen aantonen dat het gebied voldoet.

Overige eisen
Biologisch imkeren gaat natuurlijk niet alleen over het gebied rondom de bijenkast. Ook natuurlijk materiaalgebruik, natuurlijk leefgedrag (het niet-knippen van de vleugels van de koningin) en biologische bijvoeding maken er onderdeel van uit. Wilt u alles lezen over de eisen aan de biologische imkerij? Lees dan het informatieblad Biologische Bijenhouderij.

Over Skal Biocontrole
In Nederland is Skal door de overheid aangewezen als onafhankelijke controle- en certificeringsorganisatie voor de hele biologische sector. Het is de missie van Skal om op doelmatige en efficiënte wijze toezicht te houden op de naleving van de biologische regelgeving en daarmee bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de biologische sector.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle