Mobile menu trigger

Niet-naleving biologische wetgeving: ontvangst als eerst geadresseerde voor Zwitserse importeurs

image

Biologische goederen die worden geïmporteerd van buiten de Europese Unie door bijvoorbeeld een importeur in Zwitserland, mogen niet in de EU worden aangebracht voor het vrije verkeer. De importeur moet namelijk in de EU gevestigd zijn. Zwitserland is geen lidstaat van de Europese Unie.

Zendingen waarbij het COI een Zwitserse importeur vermeldt, zijn bedoeld om te worden vrijgemaakt in Zwitserland. Een eerst geadresseerde in Nederland kan geen goederen ontvangen voor een Zwitserse importeur. In de praktijk blijkt dat er bedrijven zijn waarbij deze werkwijze wel wordt gehanteerd.

Skal gaat actief handhaven op dit onderwerp. Skal heeft de betrokken controleorganen in Zwitserland en de douane in Nederland hierover geïnformeerd.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle