Mobile menu trigger

Naleving bio-bedrijven eerste helft 2014

In de eerste helft van 2014 zijn er tijdens Skal-inspecties 26 fatale afwijkingen geconstateerd bij biologische bedrijven. Fatale afwijkingen zijn overtredingen van bio-ondernemers die de biologische status van het product kunnen aantasten. In acht van de 26 gevallen bood de boer het vee geen goede buitenruimte aan. Onder de fatale afwijkingen zijn verder drie decertificeringen van percelen waar niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt. Opvallend is dat er maar één fatale afwijking is geschreven bij een bereider. Reden hiervoor was een niet-kloppende werkreceptuur. Dit heeft - samen met andere afwijkingen- geleid tot het decertificeren van een slager.

Ernstige en lichte afwijkingen
In de eerste helft van 2014 zijn 339 ernstige afwijkingen geconstateerd. Hiervan zijn 122 herhaalde lichte afwijkingen. Een voorbeeld van een ernstige afwijking is het ontbreken van een risico-analyse voor de biologische productie op het bedrijf. Dit tast de biologische status van het geproduceerde product niet direct aan, maar het bedrijf moet deze analyse wel opstellen om de betrouwbaarheid van het product hoog te houden.
Naast de 339 ernstige afwijkingen zijn in de eerste helft van 2014 1975 lichte afwijkingen geconstateerd tijdens de 2519 inspecties. Van de 1975 lichte afwijkingen zijn 1195 geschreven bij bereidersbedrijven en 780 bij landbouwbedrijven.
In totaal zijn er bij landbouw en bereiding 819 lichte afwijkingen geschreven omdat de gecertificeerden niet goed genoeg kunnen aantonen dat producten en diensten zijn aangekocht bij een gecertificeerd bedrijf. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er geen geldige certificaten van toeleveranciers en handelaren aanwezig zijn ten tijde van de inspectie.
Er zijn 312 lichte afwijkingen geconstateerd omdat de etiketten, facturen en pakbonnen niet aan de regels voldeden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle