Mobile menu trigger

Monsternames in 2021 thematisch toezicht gewasbeschermingsmiddelen

image

De komende maanden gaat KIWA AQS in opdracht van Skal monsternames uitvoeren bij teelten van biologische gewassen. Vanaf juni tot en met december 2021 vindt monstername plaats. De producten en analyses zijn geselecteerd op basis van een risicoanalyse door Skal Biocontrole.

Het kan dus zo zijn dat er komende maanden een inspecteur van Kiwa AQS contact met u opneemt voor een monstername.

Achtergronden bij monstername

Monstername is één van de instrumenten van het toezicht van Skal. De Europese bio-wetgeving schrijft voor dat jaarlijks bij tenminste 5% van de geregistreerde bedrijven bemonsterd wordt.

Worden hierbij residuen van gewasbeschermingsmiddelen of andere afwijkingen gevonden, dan voert Skal onderzoek uit naar de oorzaak en beoordeelt of dit gevolgen heeft voor de biologische status van het product.

Biologisch gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om mee te werken aan de inspecties en monsternames van Skal en toegang te verlenen tot het bedrijf en de bedrijfsgegevens.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle