Mobile menu trigger

Maart 2017: melkveehouder in Gelderland opgeschort

In maart heeft Skal Biocontrole het bio-certificaat van een melkveehouder uit de provincie Gelderland opgeschort. Het certificaat van dit bedrijf is opgeschort omdat het bedrijf bij herhaling niet voldeed aan de norm voor stikstof uit dierlijke mest per hectare. Een biologisch bedrijf mag maximaal 170 kg stikstof per hectare per jaar uit dierlijke mest gebruiken.

Periode van opschorting
Het bio-certificaat van de ondernemer is opgeschort (tijdelijk ingetrokken) voor een periode van maximaal twaalf maanden. Tijdens de periode van opschorting mag de melkveehouder zijn melk niet als biologisch verkopen. Het bedrijf moet haar afnemers hierover informeren. De melkveehouder kan de opschorting ongedaan maken door een afspraak te maken voor een herinspectie. Als hij tijdens de herinspectie aan kan tonen dat hij aan de bio-wetgeving voldoet, dan krijgt hij zijn bio-certificaat terug. Organiseert de ondernemer dit niet binnen twaalf maanden, dan zal Skal het certificaat definitief intrekken.

Sanctiebeleid Skal
Skal heeft van de overheid de taak gekregen toezicht te houden op de biologische sector. De biologische sector kenmerkt zich door een hoge naleving van de regels. Maar: als een bio-ondernemer de regels overtreedt, kan een sanctie volgen. De sanctie hangt af van de ernst van de overtreding. In dit geval is gekozen voor een tijdelijke intrekking van het certificaat. Dit geeft de ondernemer de mogelijkheid de afwijking te herstellen. Tijdens een opschorting van het certificaat mogen de producten niet als biologisch worden verkocht. Na de periode van opschorting moet de afwijking aantoonbaar zijn hersteld.
Opschortingen van bedrijven publiceren wij geanonimiseerd op onze website.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle