Mobile menu trigger

Lagere tarieven voor biologische certificering in 2016

Uit het vandaag gepubliceerde Tarievenblad 2016 van Skal Biocontrole blijkt dat de tarieven voor biologische certificering zijn verlaagd. De jaarlijkse abonnementsbijdrage is verlaagd met €50 voor ieder bij Skal geregistreerd bedrijf. Daarnaast is er een speciaal tarief geïntroduceerd voor kleine bedrijven (omzet < €50.000 in 2015) die volledig biologisch produceren. De jaarlijkse abonnementsbijdrage is voor deze bedrijven €200 lager dan voor de rest van de biologisch gecertificeerde bedrijven en daarmee €250 lager dan in 2015. Doel van het lagere tarief is om de biologische sector toegankelijk te houden voor kleine 100% biologische bedrijven.
Skal Biocontrole streeft ernaar om op doelgerichte en efficiënte wijze toezicht te houden op de naleving van de biologische regelgeving in Nederland. De tariefverlaging is hier een gevolg van.

Het tarief voor het aanvragen van een nieuwe productspecificatie is met €10 verlaagd naar €40. Voor een gewijzigde of afgekeurde productspecificatie is het tarief met €30 verlaagd naar €20.

Nieuw: tarief mestintermediairs
Veehouders mogen hun biologische mest sinds september 2015 gezamenlijk op laten slaan bij een intermediair. De controlekosten op de deelname aan een dergelijk samenwerkingsverband zijn vastgesteld op €130 voor 2016. Dit tarief zal jaarlijks worden vastgesteld in het Skal-Tarievenblad en vanaf 2016 worden berekend aan de Skal-geregistreerden die deelnemen aan een samenwerkingsverband.

Achtergrondinformatie tarieven
Skal Biocontrole houdt toezicht op de biologische productie in Nederland. Skal financiert het toezicht uit de bijdragen van de geregistreerde bedrijven. De tarieven zijn gebaseerd op kostentoerekening van daadwerkelijk gemaakte kosten. Stichting Skal Biocontrole heeft geen winstoogmerk. De gepubliceerd Skal-tarieven 2016 zijn akkoord bevonden door het Algemeen Bestuur van Skal en door onze opdrachtgever, het ministerie van Economische Zaken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle