Mobile menu trigger

Korte update Skal-onderzoek overtreding Encebe Vleeswaren B.V.

Encebe Vleeswaren B.V., dochteronderneming van VION, heeft op 6 december verklaard dat er een eenmalig incident heeft plaatsgevonden, waardoor in 2012 11.000 kilo ham onterecht als biologisch is verkocht. Skal heeft op basis van deze verklaring van Encebe Vleeswaren B.V. een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek loopt nog. Skal heeft inspecties uitgevoerd bij Encebe Vleeswaren B.V. en bij het vrieshuis Diepop ’s Hertogenbosch B.V.. De resultaten van deze inspecties worden nog verwerkt. Beide bedrijven werkten goed mee.

Overtreding 2012
Op basis van de inspecties heeft Skal geconcludeerd dat in de periode juni-juli 2012 ruim 11 ton gangbare ham ten onrechte is verkocht als biologische ham. Op basis van deze geconstateerde overtreding is een Tuchtrechtelijke Verklaring aangezegd, deze zal in 2014 door het Skal tuchtgerecht behandeld worden. De datum van deze zitting wordt begin 2014 vastgesteld. Het Skal-tuchtgerecht zal oordelen wat een gepaste sanctie is voor de overtreding uit 2012.

Structureel?
Skal onderzoekt nu of de overtreding inderdaad eenmalig is, zoals Encebe Vleeswaren B.V. aangeeft. Om dit te kunnen bepalen wordt steekproefsgewijs de administratie van 2013 onder de loep genomen. Ook vinden er kruiscontroles plaats in de keten, waarbij producten teruggetraceerd worden van de supermarkt naar het varken.

Verscherpt toezicht
In 2014 blijft Encebe Vleeswaren B.V. onder verscherpt toezicht staan. Dit betekent extra aangekondigde en onaangekondigde inspecties. Deze maatregel moet ertoe bijdragen dat Encebe Vleeswaren B.V. de biologische wetgeving goed naleeft.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle