Mobile menu trigger

Juli 2016: Melkveehouder opgeschort

Afgelopen maand heeft Skal Biocontrole het biologisch certificaat van een melkveehouder in de provincie Gelderland opgeschort voor een periode van twee maanden.
Het melkveebedrijf voldeed niet aan de voorwaarden voor de weidegang van het vee. Tijdens een inspectie bleek dat zowel jongvee als melkkoeien onterecht op stal stonden. Omdat dit in het verleden al eerder is geconstateerd is het bedrijf opgeschort. In de periode van opschorting moet de melkveehouder de afwijkingen op weidegang structureel herstellen. Skal ziet hierop toe door middel van herinspecties.
Tijdens de opschorting mag de melkveehouder zijn melk niet als biologisch verkopen, maar moet hij wel voldoen aan de biologische regelgeving. Als bij alle herinspecties blijkt dat de afwijking structureel is hersteld, krijgt de melkveehouder het bio-certificaat terug in september. Wanneer de melkveehouder niet voldoet wordt het bio-certificaat definitief ingetrokken.

Over Skal Biocontrole en haar sanctiebeleid
De richtlijnen voor biologische landbouw en voeding zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Skal Biocontrole is door de overheid aangewezen als onafhankelijke controle- en certificeringsorganisatie voor de biologische sector in Nederland. Jaarlijks worden alle gecertificeerde bedrijven gecontroleerd. Ook vinden tussentijdse, onaangekondigde inspecties plaats. Skal kent een streng maar tevens proportioneel sanctiebeleid. In het geval van de melkveehouder is er sprake van herhaling van een afwijking, dit leidt tot een opschorting van het bedrijf.
Opschortingen van bedrijven publiceren wij geanonimiseerd op onze website. Afnemers zijn dan al geïnformeerd door het betrokken bedrijf.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle