Mobile menu trigger

Januari 2016: Bio-certificaat van twee veehouders opgeschort

Afgelopen maand heeft Skal Biocontrole van twee verschillende veehouders het bio-certificaat opgeschort.

Opschorting veehouder uit Friesland
Het bio-certificaat van een veehouder uit de provincie Friesland is opgeschort nadat tijdens inspectie bleek dat hij zijn jongvee aangebonden hield in de stallen. Sinds 2016 is aanbinden alleen toegestaan voor melkveebedrijven met maximaal 10 runderen, die een goedgekeurde ontheffing hebben voor aanbinden. De veehouder uit Friesland voldeed niet aan deze criteria. Hij verbouwt nu zijn stal, om aan de voorwaarden te kunnen voldoen.
Het bio-certificaat is opgeschort voor een periode van maximaal zes maanden. De ondernemer kan de opschorting ongedaan maken door aan te tonen dat hij de afwijking structureel heeft opgelost. In de periode van opschorting mag de veehouder zijn runderen en de producten van zijn runderen niet verkopen als biologisch.

Opschorting melkveehouder uit Noord-Brabant
In januari heeft Skal het bio-certificaat opgeschort van een biologisch melkveebedrijf uit de provincie Noord-Brabant. Het melkveebedrijfbedrijf voldeed niet aan de voorwaarden rondom medicijnregistratie. De dubbele wachttermijn was niet inzichtelijk ten tijde van inspectie. Omdat dit in het verleden al meerdere malen is geconstateerd is het bedrijf opgeschort. De opschorting is binnen een week ongedaan gemaakt door de melkveehouder die nu zijn registratiesysteem structureel heeft aangepast. Diergezondheid is één van de grondbeginselen van de biologische landbouw. Medicijnregistratie is belangrijk om aan te tonen dat aan de biologische voorwaarden wordt voldaan. Mocht Skal de overtreding nogmaals constateren, dan wordt het bedrijf gedecertificeerd.

Over Skal Biocontrole en haar sanctiebeleid
De richtlijnen voor biologische landbouw en voeding zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Skal Biocontrole is door de overheid aangewezen als onafhankelijke controle- en certificeringsorganisatie voor de biologische sector in Nederland. Jaarlijks worden alle gecertificeerde bedrijven gecontroleerd. Ook vinden tussentijdse, onaangekondigde flitsinspecties plaats. Skal kent een streng maar tevens proportioneel sanctiebeleid.
Opschortingen en decertificaties van bedrijven publiceren wij geanonimiseerd op onze website. Afnemers zijn dan al geïnformeerd door het betrokken bedrijf.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle