Mobile menu trigger

Jaarverslag 2018 online

Ieder Nederlands bedrijf dat biologische producten op de markt wil brengen, valt onder de certificeringsplicht van Skal. Skal toetst vervolgens of de bedrijfsprocessen in lijn zijn met de wet-en regelgeving zoals die is vastgesteld binnen Europa.

Om te kunnen toetsen of bedrijven zo zijn ingericht dat de biologische producten die zij verkopen voortkomen uit een betrouwbaar biologisch bedrijfsproces heeft Skal in 2018 o.a. 6.568 inspecties uitgevoerd, 4.646 productregistraties beoordeeld en 274 meldingen verwerkt. Allemaal om bij te dragen aan een betrouwbaar biologisch product voor de consument. Want dat is waarom Skal bestaat.

Groei biologische sector
Eind 2018 houdt Skal toezicht op 5.046 geregistreerde bedrijven. De gerealiseerde groei van de biologische sector ligt met 6,7% in lijn met de door Skal opgestelde prognose. Het aantal bedrijven dat onder toezicht staat van Skal is met netto 316 bedrijven gegroeid ten opzichte van 2017.
Het is Skal in 2018 als gevolg van capaciteitsproblemen niet gelukt alle biologische bedrijven te bezoeken voor een jaarlijkse inspectie. Nicolette Klijn, directeur Skal: “ We hebben 93% van de bedrijven bezocht. De bedrijven die niet zijn bezocht in 2018 zijn bedrijven met een laag-risico profiel. Dat zijn bedrijven die de biologische regelgeving goed naleven. Bovendien worden de niet-bezochte bedrijven met voorrang door ons geïnspecteerd in 2019. Door deze maatregelen heeft het niet halen van de inspectie-aantallen zo min mogelijk effect op onze bijdrage aan de betrouwbaarheid van biologische producten. Maar in 2019 zal dit niet nogmaals gebeuren!“

Vooruitblik 2019
Skal gaat 2019 in met de ambitie de inspectie-aantallen nog verder op te schroeven om zo bij alle biologische bedrijven een jaarlijkse inspectie uit te kunnen voeren. Ook zal Skal flink inzetten op de werving en opleiding van nieuwe medewerkers.
Inhoudelijk zal 2019 voor Skal in het teken staan van de invoer van de nieuwe biologische wetgeving die in zal gaan op 1 januari 2021.

Lees het volledige Jaarverslag 2018 hier.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle