Mobile menu trigger

Jaarverslag 2017 online

Het jaar 2017 was voor Skal Biocontrole een jaar vol groei, ambitieuze projecten en nieuwe gezichten. Een jaar waarin de biologische sector met 420 bedrijven toenam naar in totaal 4486 gecertificeerde bedrijven.
Skal groeide mee en trok nieuwe medewerkers aan om samen te werken aan de betrouwbaarheid van biologische producten. In 2017 stond het hoog houden van de kwaliteit van het toezicht centraal en werd het risicogerichte toezicht verder uitgebouwd.
De biologische sector groeit sterk in zowel omvang als in complexiteit en diversiteit. Door de inspectiecapaciteit te integreren, borgt Skal de kwaliteit die deze groei van een toezichthouder vraagt. Goed toezicht vraagt om een volledige focus op de kerntaak: toezicht houden op de naleving van de Europese regelgeving inzak de biologische productie en etikettering plus certificering. Daarmee draagt Skal bij aan de betrouwbaarheid van de biologische sector.
Skal is een transparante toezichthouder die streng is waar het moet, maar soepel waar het kan.

Meer dan 6100 inspecties
In 2017 zijn meer dan 6100 inspecties uitgevoerd, waarvan 709 toelatingsonderzoeken bij nieuwe bedrijven. Skal heeft in haar toezicht aandacht voor de nieuwe bedrijven. De inspecties laten zien dat de Nederlandse biologische sector, ondanks haar groei, de regelgeving goed blijft naleven. De biologische sector kenmerkt zich dus door een hoge naleving van de regels. Maar: als een bio-ondernemer de regels overtreedt, volgt een sanctie. In 2017 zijn zeven bedrijven gedecertificeerd. Daarnaast is van vijf bedrijven het certificaat tijdelijk opgeschort. In een periode van opschorting kunnen de bedrijven hun bedrijfsprocessen aanpassen, opdat zij alsnog voldoen aan de bio-regelgeving.

Vooruitblik 2018
Skal staat in 2018 voor de uitdaging om bij te dragen aan de betrouwbaarheid van elk biologisch product in Nederland. De medewerkers van Skal zullen zich in 2018 dan ook weer vol overtuiging inzetten voor de aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische sector.

Lees het volledige Jaarverslag 2017 hier.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle