Mobile menu trigger

Jaarverslag 2016: de bio-sector groeit, Skal groeit mee

Het jaar 2016 kenmerkte zich door een forse groei van de biologische sector. De sector groeit zowel in omvang, in omzet als in complexiteit. Na jaren van stabiliteit groeide de biologische landbouwsector met bijna 13%. Het aantal melkveehouders dat in omschakeling is naar biologisch springt er met 136 nieuwe bedrijven uit. Dat schrijft Rob Dortland, voorzitter van stichting Skal Biocontrole in het jaarverslag 2016.
In 2016 heeft Skal 703 toelatingsonderzoeken uitgevoerd bij nieuwe bedrijven. Eind 2016 zijn er 4.417 bedrijven aangesloten, 11% meer dan eind 2015.
Skal groeide in 2016 mee met de sector en heeft geïnvesteerd in haar interne organisatie. Zo zijn er meerdere nieuwe inspecteurs aangetrokken. Skal zet zich in om nog effectiever toezicht te houden en nog efficiënter te certificeren. Het jaarverslag maakt duidelijk zichtbaar dat de groeiende sector gevolgen heeft voor alle facetten van het werk van Skal.

Inspecteren en certificeren: 5.800 inspecties
Van biologische bedrijven wordt verwacht dat ze de regels aantoonbaar naleven. Dat is waar de Skal-inspecteur op toetst, zowel tijdens de aangekondigde als tijdens de onaangekondigde inspecties. De groeiende biologische sector betekende voor Skal hogere inspectieaantallen. In 2016 zijn ruim 5.800 inspecties uitgevoerd, 13% meer dan in 2015. Certificatie is de uiteindelijke beslissing of een onderneming met recht de aanduiding “biologisch” op de producten mag voeren. Voldoet een onderneming aan de regelgeving dan ontvangt de onderneming het bio-certificaat.
Uit de inspecties van Skal blijkt dat het overgrote deel van de bio-bedrijven in 2016 voldeed aan de wettelijke voorschriften. In circa 1% van de inspecties is een kritieke afwijking geconstateerd, dan is er twijfel over de bio-status van een product. In het ergste geval betekent dit dat een bedrijf, perceel of partij gedecertificeerd wordt en niet meer als biologisch op de markt gebracht mag worden. In 2016 zijn 45 partijen gedecertificeerd. Ook zijn er drie bedrijven gedecertificeerd.

Lees het volledige Jaarverslag 2016 hier.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle