Mobile menu trigger

Jaarverslag 2015: groei in omvang en complexiteit bio-sector

Internationaal ketenonderzoek en toezicht op de import maken eens steeds belangrijker deel uit van het werk van Skal Biocontrole. Dat schrijft Rob Dortland, voorzitter van stichting Skal Biocontrole in het jaarverslag 2015.
De Nederlandse biologische sector is inmiddels doorgegroeid naar bijna 3.800 gecertificeerde bedrijven. Maar ook de complexiteit in de biologische handelsstromen neemt toe. Biologisch voedsel gaat de hele wereld over. Door toenemende biologische productie en handelsdynamiek zijn ketens steeds complexer.

Toezicht en consumentenvertrouwen
Consumenten willen kunnen vertrouwen op hun biologische voedsel. Het Europese biologische keurmerk en het uitgebreide internationale controlesysteem dat daarachter zit, moeten dit vertrouwen borgen. De doelstelling achter de bio-wetgeving is een duurzame ontwikkeling van de biologische productie waarbij het vertrouwen van de consument wordt verzekerd. Deze ontwikkeling is mogelijk dankzij aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische producten. Zo toonde Skal in 2015 via een steekproef aan dat het onderzochte biologische varkensvlees geen residuen van antibiotica bevatte.

Inspecteren en certificeren: 5100 inspecties
Van biologische bedrijven wordt verwacht dat ze de regels aantoonbaar naleven. Dat is waar de Skal-inspecteur op toetst, zowel tijdens de aangekondigde als tijdens de onaangekondigde inspecties. De groeiende biologische sector betekende voor Skal hogere inspectieaantallen. In 2015 zijn meer dan 5.100 inspecties uitgevoerd, 5% meer dan in 2014. Certificatie is de uiteindelijke beslissing of een onderneming met recht de aanduiding “biologisch” op de producten mag voeren. Voldoet een onderneming aan de regelgeving dan ontvangt de onderneming het bio-certificaat. In 2015 heeft Skal drie bedrijven het certificaat ontnomen.
Uit de inspecties van Skal blijkt dat het overgrote deel van de bio-bedrijven in 2015 voldeed aan de wettelijke voorschriften; het aantal kritieke afwijkingen is afgenomen ten opzichte van 2014. Maar ook is in 2015 gebleken dat veel van de lichte afwijkingen uit 2014, ondanks alle communicatie-inspanningen van Skal, niet op tijd zijn hersteld. Bij lichte en ernstige afwijkingen is de bio-status van het product overigens niet in het geding. Bio-bedrijven zullen er in 2016 meer op moeten letten de door de Skal-inspecteur geconstateerde afwijkingen te herstellen.
Andere onderwerpen in het jaarverslag zijn onder meer het bio-areaal per provincie en Skal als ZBO. Lees het volledige Jaarverslag 2015 hier.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle