Mobile menu trigger

Jaarverslag 2013: toezicht op betrouwbaar bio

Het aantal biologisch geregistreerde bedrijven steeg in 2013 naar 3601. Al deze bedrijven staan onder toezicht van Skal. Nieuw aangesloten bedrijven hebben een toelatingsonderzoek gekregen, de bestaande bedrijven een jaarlijkse inspectie. Daarnaast heeft Skal o.a. flitsinspecties en monstername uitgevoerd. In totaal heeft Skal in 2013 4878 inspecties uitgevoerd.

Betrouwbaarheid voorop

De inspecties van Skal hebben laten zien dat het overgrote deel van de bio-bedrijven ook in 2013 voldeed aan de wettelijke voorschriften. Deze bedrijven zagen hun certificaat verlengd. 372 nieuw aangemelde bedrijven ontvingen hun eerste bio-certificaat. We beschouwen het navolgen van de regelgeving als een positief signaal wat betreft de betrouwbaarheid van het Nederlandse bio-product. Het gaat er om dat wat “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is. Als zichtbaar teken hiervan mogen ondernemers het biologisch keurmerk voeren op producten die afkomstig zijn van een gecontroleerd biologisch productieproces.

Meer overtredingen geconstateerd
Hoewel het merendeel van de biologische ondernemers de biologische wetgeving goed naleeft, is het aantal ernstige en fatale afwijkingen met bijbehorende sancties in 2013 hoger dan voorgaande jaren. De inspecteurs constateerden in totaal 687 ernstige afwijkingen en 70 fatale afwijkingen. Dit aantal is hoger dan in 2012, toen werden 411 ernstige en 19 fatale afwijkingen geconstateerd.
Het relatief hoge aantal fatale afwijkingen in 2013 is te verklaren door de fatale afwijkingen die zijn geschreven bij 27 rundveehouders die niet voldeden aan de welzijnsvoorwaarden voor het aanbinden van vee in de wintermaanden. Ook de decertificering van een biologisch kaasbedrijf speelt mee.

Achtergrond Sanctiebeleid
Skal beschikt over een sanctiebeleid dat gericht is op het herstel van afwijkingen en voorkomt dat een product ten onrechte als biologisch op de markt komt. Wanneer een bedrijf of product niet aan de gestelde eisen voldoet leggen we corrigerende maatregelen op, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Dit varieert van een berisping of herinspectie tot intrekking van het certificaat.


Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle