Mobile menu trigger

(In)formeel toezicht

De betrouwbaarheid van de biologische sector is een groot goed. Dit weten gecertificeerde biologische ondernemers al lang. Bij twijfel over de bio-status van een geleverd product of dienst, komt een melding bij ons binnen. En ook consumenten weten ons (via de biologische vragenlijn) te vinden als ze twijfelen over een bio-product of -producent. Maar wat ons opvalt is dat we de laatste tijd steeds meer meldingen krijgen van (gangbare) ondernemers die zien dat er fouten worden gemaakt door biologisch gecertificeerde collega’s of afnemers.
Zo werden we bijvoorbeeld geïnformeerd over een boer die gangbaar gras afnam. Of over een andere bio-boer die gangbaar veevoer aanschaft. Op basis van deze meldingen kunnen wij gerichte inspecties inzetten en -waar nodig- sanctioneren.


Wij zien het als een positief teken dat steeds meer mensen weten wat er van een biologische ondernemer wordt verwacht. De meldingen dragen bij aan een betrouwbaar biologisch eindproduct. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat er naast onze inspecties ook sprake is van een groeiende sociale controle. Dit informele toezicht kan overgaan op formeel toezicht.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle