Mobile menu trigger

Gebruik gist in bio-producten

Vanaf 31 december 2013 worden gist en gistproducten meegerekend als ingrediënten van agrarische oorsprong. Dit betekent dat het gebruik van gangbare gist en gistproducten vanaf 31 december wordt meegerekend in de 5 % norm. Deze norm houdt in dat maximaal 5% van de ingrediënten van agrarische oorsprong in een biologisch gecertificeerd product gangbaar mag zijn.

U hoeft de productspecificaties niet te wijzigen als:

1. u een biologische variant van gist gebruikt
2. u een niet-biologische gist gebruikt en het percentage niet-bio ingrediënten in totaal niet meer is dan 5%.

Het is niet toegestaan om in een biologisch gecertificeerd product zowel biologische als niet-biologische gist of gistproducten te gebruiken.

We vinden het stimuleren van de ontwikkeling van biologische gist en gistproducten van groot belang voor de biologische sector. Het streven is om alle ingrediënten en toevoegingen waar mogelijk van biologische oorsprong te laten zijn. Om het ontwikkelen van biologische gist en gistproducten te stimuleren zal het gebruik hiervan het tweede kwartaal van 2015 worden geëvalueerd.

Basis voor dit besluit is een interpretatienotitie die in nauwe samenwerking met o.a. VBP vanuit IFOAM EU SGOP is opgesteld. Deze notitie is reeds in Duitsland en België besproken en daar zal conform deze notitie gewerkt worden.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle