Mobile menu trigger

Februari 2016: Bio-certificaat van twee agrarische bedrijven opgeschort

In februari hebben we het bio-certificaat van een melkveehouder uit Friesland en van een landbouwbedrijf uit Gelderland opgeschort.
Reden van de opschorting van de melkveehouder is dat het bedrijf gemiddeld 25 runderen aanbindt in de winterperiode. Dit is niet toegestaan in de biologische melkveehouderij.
Reden voor opschorting van het landbouwbedrijf uit Gelderland is dat het bedrijf niet kan aantonen dat het gebruikte zaaigoed aan de bio-wetgeving voldoet. Voor de teelt van biologische gewassen moet biologisch uitgangsmateriaal gebruikt worden. Wanneer dit niet beschikbaar is moet vóór gebruik een ontheffing aangevraagd worden voor het gebruik van gangbaar niet-ontsmet zaad. In het laatste geval moet de teler kunnen aantonen dat het zaad niet ontsmet is.

Periode van opschorting
Het bio-certificaat van de ondernemers is opgeschort (tijdelijk ingetrokken) voor een periode van maximaal twaalf maanden. Tijdens de periode van opschorting mogen de ondernemers hun producten niet als biologisch verkopen. Het bedrijf moet haar afnemers hierover informeren. Het bedrijf kan de opschorting ongedaan maken door de afwijkingen structureel te herstellen, en een afspraak te maken voor een herinspectie. Als de ondernemer tijdens de herinspectie aan kan tonen dat hij aan de bio-wetgeving voldoet, krijgt hij zijn bio-certificaat terug. Organiseert de ondernemer dit niet binnen drie maanden, dan zal Skal het certificaat definitief intrekken.

Sanctiebeleid Skal
Skal heeft van de overheid de taak gekregen toezicht te houden op de biologische sector. De biologische sector kenmerkt zich door een hoge naleving van de regels. Maar: als een bio-ondernemer de regels overtreedt, kan een sanctie volgen. De sanctie hangt af van de ernst van de overtreding. Hier is gekozen voor een tijdelijke intrekking van het certificaat. Dit geeft de ondernemers de mogelijkheid de afwijking te herstellen. Tijdens een opschorting van het certificaat mogen de producten niet als biologisch worden verkocht. Na de periode van opschorting moet de afwijking aantoonbaar zijn hersteld.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle