Mobile menu trigger

Extra inspecties uitgangsmateriaal en gewasbescherming

In biologische teelten is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en ontsmet uitgangsmateriaal niet toegestaan. Dit is de basis van de biologische teelt. Daarom vinden we het belangrijk om jaarlijks extra aandacht te besteden aan teeltmaatregelen. Ook dit jaar voeren wij weer onaangekondigde inspecties en monstername uit bij 100 telers. We maken een willekeurige selectie van bedrijven, waarbij we er voor zorgen dat alle sectoren meegenomen worden. Tijdens de inspectie let de inspecteur op aanwijzingen die kunnen duiden op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Naast deze visuele controle, neemt de inspecteur ook monsters van het gewas. Daarnaast zal de inspecteur steekproefsgewijs het uitgangsmateriaal beoordelen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle