Mobile menu trigger

Eerste maanden 2019: inspectie-aantallen meer dan gehaald

Het eerste kwartaal van 2019 heeft Skal al 37% van alle jaarlijkse landbouwsinspecties uitgevoerd en 39% van de inspecties bij verwerking- en handelsbedrijven. In 2018 heeft Skal geïnvesteerd in het werven en opleiden van personeel, dit werpt in 2019 zijn vruchten af. Ook het inrichten van een pool met flexibele inspecteurs heeft bijgedragen aan de goede aantallen uitgevoerde inspecties.

Vooruitblik
Het is Skal in 2018 als gevolg van capaciteitsproblemen niet gelukt alle biologische bedrijven te bezoeken voor een jaarlijkse inspectie. De verwachting voor 2019 is dat dit ruimschoots gaat lukken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle