Mobile menu trigger

Eerste half jaar 2018: Biologische sector groeit hard door

Medio 2018 waren er bij toezichthouder Skal Biocontrole 4.693 biologische bedrijven in Nederland gecertificeerd, waarvan 1820 landbouwbedrijven. Hiermee is de sector 4,6% gegroeid in de eerste helft van 2018. Eind 2017 waren er in totaal 4.486 bedrijven gecertificeerd, waarvan 1750 landbouwbedrijven.
De provincie Zuid Holland droeg het sterkst bij aan de groei, gevolgd door Noord-Brabant. Gelderland is de provincie met de meeste biologische bedrijven: 804. Zuid-Holland volgt met 667 en Noord-Holland met 622. In Gelderland zijn ook de meeste biologische landbouwbedrijven te vinden: 389. Flevoland volgt met 215 bedrijven. In Zuid-Holland vinden we de meeste biologische niet-landbouw bedrijven (563).

Inspecties
Skal heeft in het eerste half jaar 2729 inspecties en monsternames uitgevoerd, waarvan 381 toelatingsonderzoeken. Er zijn 334 'gerichte inspecties' uitgevoerd. Gerichte inspecties vallen onder het thematisch toezicht van Skal, ze zijn vaak onaangekondigd en gebaseerd op actuele situaties of meldingen van derden.

Certificeringsplicht
Elk Nederlands bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor door Skal gecertificeerd zijn. Alle bedrijven in de keten dus, behalve horecabedrijven en winkels die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle