Mobile menu trigger

Eerste half jaar 2017: Biologische sector groeit hard door

Medio 2017 waren er bij toezichthouder Skal Biocontrole 4.285 biologische bedrijven in Nederland gecertificeerd, 219 meer dan eind 2016. Dat is een stijging van 5,4%. Ruim de helft van de groei komt voor rekening van handels- en opslagbedrijven. Van de gecertificeerden is 39% een landbouwbedrijf en 61% een bedrijf dat actief is in verwerking/bereiding, handel of opslag.
De provincie Gelderland droeg het sterkst bij aan de groei, gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Brabant. Gelderland is de provincie met de meeste biologische bedrijven: 751. Zuid-Holland volgt met 588 en Noord-Holland met 574. In Gelderland zijn ook de meeste biologische landbouwbedrijven te vinden: 355. Flevoland volgt met 198 bedrijven. In Zuid-Holland vinden we de meeste biologische niet-landbouw bedrijven (498).

Groei in biologische landbouw
Ook het aantal biologisch gecertificeerde landbouwbedrijven is gestegen. Half 2017 waren 1.662 landbouwbedrijven biologisch gecertificeerd. Dat zijn er 76 meer dan eind 2016. Een flinke groei - ruim twee keer zoveel als de situatie van een jaar geleden. De groei is te danken aan het feit dat veel landbouwbedrijven zich in 2015 en 2016 hebben aangemeld voor omschakeling. Medio 2017 is er een reservoir van 5.366 hectare landbouwgrond in omschakeling, dat is 9% van het totale biologische areaal van 59.386 hectare (+1.6% ten opzichte van eind 2016).
De groei van het aantal producerende bedrijven is nodig om de groei van consumentenbestedingen in biologisch bij te houden. Deze bedroeg in 2016 ruim 13%.

Inspecties
Skal heeft in het eerste half jaar 2.699 inspecties en monsternames uitgevoerd, waarvan 129 toelatingsonderzoeken bij landbouwbedrijven en 288 bij overige bedrijven. Er zijn 299 'gerichte inspecties' uitgevoerd. Gerichte inspecties vallen onder het thematisch toezicht van Skal, ze zijn vaak onaangekondigd en gebaseerd op actuele situaties of meldingen van derden.

Certificeringsplicht
Elk Nederlands bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor door Skal gecertificeerd zijn. Alle bedrijven in de keten dus, behalve winkels die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen en horecabedrijven.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle