Mobile menu trigger

Derogatie eiwithoudende component biologische veevoeders

image

De oorlog in Oekraïne leidt tot een tekort aan ingrediënten voor biologisch veevoer. De Europese commissie werkt, mede op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan een derogatie regeling. Het betreft hier het gebruik van niet-biologische eiwithoudende componenten in biologisch pluimvee- en varkensvoer waar een tekort aan is.

Aanstaande derogatie

Vanwege interne procedures laat deze nog enkele dagen op zich wachten. Omdat de nood hoog was en de oorzaak buitengewoon, heeft het ministerie besloten om aan de biologische controleorganisatie Skal te vragen alvast conform de concept derogatie te werk te gaan.

De bijmenging van gangbaar materiaal aan biologisch voer betreft slechts een beperkt percentage, voldoende om de hoge nood voor nu op te lossen, maar nog wel een duurzaam product te kunnen garanderen.

Skal zal aan de vraag van het ministerie voldoen en hieraan alvast invulling geven. De concept derogatie, die zal worden afgegeven, is een derogatie die wordt gegeven aan veehouders die de betreffende veevoeders aan hun dieren voederen. Deze veehouders moeten dan ook tijdens de inspectie in bezit zijn van de derogatie. Op basis daarvan mogen zij hun producten dan nog steeds als biologisch verhandelen.

Hoe verder?

Zodra de derogatie officieel is zal Skal een nieuw bericht op haar website plaatsen, met daarin een uitleg wat Skal tijdens een inspectie verwacht van de veehouders die gebruik maken van de derogatie. Tot die tijd zal Skal tijdens de inspecties rekening houden met dat de derogatie onderweg is en, zoals door het ministerie is gevraagd, het zal het bedrijf worden beoordeeld conform de concept derogatie.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle