Mobile menu trigger

Biologische sector flink gegroeid in 2016

De biologische sector is in 2016 flink gegroeid. Het aantal geregistreerde bedrijven is eind december 4.417. Het aantal bedrijven dat onder toezicht staat van Skal is hiermee met netto 440 bedrijven gegroeid ten opzichte van 2015.
Deze 4.417 bedrijven staan allemaal geregistreerd bij Skal, maar mogen nog niet alle hun producten als biologisch verkopen. Landbouwbedrijven moeten na het toelatingsonderzoek eerst een omschakelperiode doormaken voor zij door Skal gecertificeerd worden. Deze omschakelperiode geldt voor de hele bedrijfsvoering inclusief grond en dieren. Verwerkers en handelsbedrijven zijn gecertificeerd na een goed doorlopen toelatingsonderzoek. Eind 2016 zijn er in totaal 4.066 gecertificeerde biologische bedrijven.

tabel aantal geregistreerden 3

Groei in de biologische landbouw
Het biologisch areaal in Nederland stijgt al een aantal jaren. In 2016 zien we dat ook het aantal landbouwbedrijven, na een aantal jaren van stabiliteit, weer is gegroeid. Van de 1.831 geregistreerde landbouwbedrijven hebben er 1.586 biologisch gecertificeerde bedrijfsprocessen. De overige 245 landbouwbedrijven zijn in omschakeling naar biologisch. Dat is een flink hoger aantal dan de 117 landbouwbedrijven die in 2015 in omschakeling waren. In 2016 hebben 136 melkveehouderijen de eerste stap gezet naar biologisch. Het omschakelen van een melkveehouderij bestaat uit het omschakelen van de percelen en de runderen.
Het geregistreerde landbouwareaal is in 2016 toegenomen met 2.645 hectares naar een totaal van 61.765 hectares. Hiervan zijn 3.319 hectares in omschakeling naar biologisch. De hectares die in omschakeling zijn, zijn niet alleen van nieuwe bedrijven die omschakelen naar biologisch, maar ook van bestaande gecertificeerden die nieuwe grond laten omschakelen. Gelderland telt de meeste biologische boeren, Flevoland het grootste biologische areaal.

Ontwikkeling bij handel en verwerking
Eind 2016 waren er in totaal 2.480 gecertificeerde verwerkers, importeurs, handelaren en opslagbedrijven. Dit zijn er netto 205 meer dan eind 2015. De toename wordt met name gerealiseerd in de branches handel (198) en opslag (156).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle