Mobile menu trigger

Biologisch uitgangsmateriaal: annex 2016 gepubliceerd

De nationale annex voor biologisch uitgangsmateriaal 2016 staat online. Zie: www.biodatabase.nl.

Achtergronden bij de Annex
Een biologische teler moet biologisch uitgangsmateriaal gebruiken. Of dit beschikbaar is kunt u nagaan op de databank van NAKtuinbouw: www.biodatabase.nl.

In de databank vindt u de indeling van gewassen in 3 categorieën, de nationale annex:

  • Categorie 1: gewassen die hierin vallen zijn biologisch beschikbaar en moet een bio-teler altijd biologisch gebruiken.
  • Categorie 2: van deze gewassen zijn niet alle rassen biologisch beschikbaar, voor de niet beschikbare rassen kan ontheffing aangevraagd worden bij Skal.
  • Categorie 3: voor deze gewassen geldt een algemene ontheffing. Van deze gewassen is geen biologisch uitgangsmateriaal beschikbaar.

Een boer moet altijd een door Skal goedgekeurde ontheffing hebben voor gewassen van categorie 2 voordat hij gaat zaaien of poten. Het gangbare uitgangsmateriaal mag nooit ontsmet (behandeld met gewasbeschermingsmiddelen) zijn. Plantgoed (jonge planten opgekweekt uit zaaizaad) moet altijd biologisch zijn.

Wat zijn de voorwaarden voor vermeerdering voor de biologische teelt?
Zaaizaad of vegatief teeltmateriaal (bijvoorbeeld pootgoed, stekken en enten) voor de biologische teelt wordt altijd in biologische grond geproduceerd. Het zaad of het pootgoed waaruit de moederplant of uitgangsplant groeit mag gangbaar, niet ontsmet zijn. Hiervoor hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle