Mobile menu trigger

Bemonstering en laboratoriumonderzoek van hoog risico-producten bij import

image

Per 1 februari 2023 hanteert Skal de nieuwe lijst van hoog risico-producten voor bemonstering en laboratoriumonderzoek bij import.

Werkwijze

Skal Biocontrole zal de selectie van zendingen van hoog risico-producten baseren op de gegevens van het COI in het systeem TRACES. De bemonstering wordt uitgevoerd op de locatie van de Eerste Ontvanger zoals die in vak 24 van het COI is vermeld.

Het is van essentieel belang voor het importproces en de tijdige afhandeling van de controles dat het COI tijdig, volledig en accuraat is ingevuld.

Wanneer uw zending in de steekproef voor de hoog risico-producten valt, ontvangt de Nederlandse importeur of, indien de importeur niet Nederlands is, de in Nederland gelegen Eerste Ontvanger hierover per e-mail bericht van Skal. De zending moet uiteraard beschikbaar blijven voor bemonstering en analyse. In de betreffende e-mail is daarom een blokkadebesluit opgenomen.

Qualitas Inspection voert de bemonstering uit in opdracht van Skal. U wordt door Qualitas Inspection benaderd om een afspraak te maken voor bemonstering. De monstername vindt plaats voor de aangifte in het vrije verkeer.

EU-lijst

Voor de zendingen van de EU-lijst (zie tabel) handelt Skal het COI af en kunt u pas aangifte voor het vrije verkeer doen als het COI is afgewerkt. Of uw zending daar onder valt leest u in de e-mail met het blokkadebesluit dat u van Skal ontvangt.

Nationale lijst

Voor de zendingen op de nationale lijst kunt u volgens de bestaande wijze de aangifte voor het vrije verkeer bij de douane indienen. De douane verifieert tijdens de behandeling van die aangifte het COI en legt haar beslissing vast in vak 30 van het COI. De geselecteerde zending moet zoals eerder genoemd wel beschikbaar blijven voor bemonstering en analyse in opdracht van Skal.

We begrijpen dat u zo snel mogelijk deze uitslag wilt hebben en zetten ons in om dit te realiseren. In het algemeen moet u rekenen op 5 tot 10 werkdagen in het geval er geen nader onderzoek hoeft te worden ingesteld. Wanneer er nader onderzoek moet worden ingesteld of wanneer Skal constateert dat de zending niet voldoet aan de wettelijke vereisten ontvangt u specifieke informatie over de gevolgen hiervan.

Voorlopig zullen de kosten voor bemonstering en analyse door Skal/LNV worden betaald.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle