Mobile menu trigger

Analyseresultaten van steekproef biologische groente en fruit uit het buitenland

In augustus heeft Skal via een steekproef 48 monsters genomen van verse groente en fruit bij 20 bedrijven en winkels. In één van de 48 producten is een residue van een niet-toegestaan gewasbeschermingsmiddel teruggevonden.

De bemonsterde groentes en fruit komen allemaal van buiten Nederland en worden verhandeld of verwerkt door Nederlandse biologische bedrijven. De producten zijn afkomstig uit 10 niet EU-landen en 6 EU-landen. In 47 van de monsters is geen enkel spoor van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. In één monster van grapefruit uit Zuid-Afrika zat een residue van een in de EU niet toegelaten gewasbeschermingsmiddel. Skal heeft het betrokken bedrijf geïnformeerd en een melding gemaakt naar Duitsland waar de importeur gevestigd is. Een gedeelte van de partij grapefruits is geretourneerd naar de leverancier, de rest was al geconsumeerd en kon dus niet uit de markt gehaald worden. Toekomstige leveringen van het betrokken bedrijf moeten eerst getest worden, voordat ze verhandeld mogen worden als biologisch. Skal ziet erop toe dat dit gebeurt.

Over monstername
Monstername is een van de instrumenten van de controles van Skal. Doel van de inspecties en monstername is een betrouwbaar biologisch product.
De Europese bio-wetgeving schrijft voor dat Skal jaarlijks 5% van de biologische bedrijven te bemonstert. Wanneer hierbij residuen van gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen informeren EU-lidstaten elkaar om de oorzaak vast te stellen en waar nodig én mogelijk maatregelen te nemen om producten uit de markt te halen.

Over residuen van gewasbeschermingsmiddelen
Contaminaties met gewasbeschermingsmiddelen zijn helaas niet voor 100% uit te sluiten in de biologische sector. Via de lucht, vervuiling van oppervlaktewater en aanwezigheid van middelen in bodems die vroeger behandeld zijn, kan besmetting ontstaan van het biologische product. Ook via transport en opslag kunnen contaminaties optreden, waardoor er residuen in producten terecht komen. De biologische sector heeft een zeer strenge norm voor residuen. Deze norm is afgeleid van de zeer strenge babyvoedingsnorm. Wanneer deze norm wordt overschreden, wordt het product geblokkeerd en onderzoekt Skal in samenspraak met het betreffende bedrijf hoe de contaminatie heeft kunnen plaatsvinden. Als blijkt dat er onzorgvuldig is gehandeld dan wordt het product gedecertificeerd en vinden passende sancties plaats.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle