Mobile menu trigger

Algenteelt certificeren

image

Het is mogelijk om algenteelt te certificeren. Speciale aandacht wordt gevraagd voor meststoffen en voedingsstoffen.

Bij de teelt mag u meststoffen toevoegen. De eis is dan dat die meststoffen en voedingsstoffen op de Skal inputlijst staan of voldoen aan bijlage II Verordening 2021/1165. Welke voorwaarden er zijn verbonden aan meststoffen die in biologische teelten gebruikt mogen worden, vindt u hier. De regels voor het percentage A- en B meststoffen zoals die gelden voor vollegrondsteelt, zijn voor de teelt van algen niet van toepassing. C-meststoffen zijn nooit toegestaan.

Ook mag het gehalte aan nutriënten in het water dat uit de teelt vrijkomt, niet hoger zijn dan het gehalte in het instromende water.

U kunt meer informatie vinden op Aquacultuur (skal.nl). Voor uitgebreide wetgeving zie Verordening 2018/848 Bijlage II Deel III.

U kunt zich aanmelden via deze link.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle