Mobile menu trigger

Gebruik van aroma’s in biologische voedingsmiddelen

Er zijn twee opties voor het gebruik van aroma's in biologische voedingsmiddelen: aroma’s die geschikt zijn voor gebruik in biologische producten, zoals biologische limonade én biologisch geproduceerde aroma's.

Bij de verwerking van biologische voedingsproducten mogen alleen aroma’s worden gebruikt die zijn geëtiketteerd overeenkomstig: ‘Aromaverordening’ 1334/2008, artikel 16, lid 4, (natuurlijke <X> aroma's). Dit betekent dat aroma's geëtiketteerd volgens artikel 16 lid 5 en 6 niet meer gebruikt mogen worden. Dit is een grote wijziging ten opzichte van de verordening 834/2007.

Aroma's in biologische voedingsmiddelen zijn landbouwingrediënten en komen hierdoor in zijn geheel in aanmerking voor de ‘maximaal 5%-regel’ die gelden voor biologische eindproducten. Dat wil zeggen: maximaal 5% van de landbouwingrediënten mogen gangbaar zijn én dan alleen grondstoffen of toevoegingsmiddelen die zijn toegestaan.

Aroma's worden gekenmerkt als verwerkt voedingsmiddel. Dit betekent dat de ‘maximaal 5%-regel’ óók van toepassing is op de productie van biologische aroma's.

Skal heeft een document samengesteld met een uitgebreide uitleg over aroma’s dat via de website www.skal.nl/certificeren/vervaardigen/product/aromas is te downloaden. Dit document geeft uitgebreid uitleg over de nieuwe biologische EU-verordening in relatie tot aroma’s in biologische voedingsmiddelen. Ook staat in de uitleg de aanvullende verduidelijking van de EU-commissie, de zogenaamde ‘interpretatiebrief’. Mochten er aanvullende verordeningen komen vanuit de EU-Commissie, dan vinden er wijzigingen plaats in de verduidelijking.

Wettekst: EU verordening 2018/848, Bijlage II, deel IV: verwerkte levensmiddelen

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle