Mobile menu trigger

Zitstokken en/of verhoogde zitniveaus opfokhennen

image

Voor zitstokken, verhoogde zitniveaus of een combinatie van beide geldt: minimaal 10 cm zitstok per vogel of minimaal 100 cm2 verhoogd zitniveau per vogel. Dit moet beschikbaar zijn als de dieren nog jong zijn.

Voor het aanbrengen van zitstokken en/of verhoogde zitniveaus geldt een overgangsbepaling tot 1 januari 2025. De regeling geldt voor bedrijven die om aan deze eis te voldoen het dierenverblijf moeten vernieuwen of de uitrusting moeten vervangen. De betreffende pluimveestallen zijn vóór 1-1-2022 overeenkomstig de verordeningen EG 834/2007 en EG 889/2008 gebouwd, heringericht of in gebruik genomen en geregistreerd, en uiterlijk op 31-12-2021 bij Skal aangesloten.

Wetteksten:

EU verordening EU 2020/464, Artikel 15, lid 5
EU verordening EU 2020/464, Artikel 26, lid 4

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle