Mobile menu trigger

Omschakelen van opfokhennen

image

Niet-biologische kuikens ouder dan 3 dagen en opgroeiend tot leghen kunnen niet omgeschakeld worden. Die mogelijkheid werd nog wel geboden in de verordening tot 31-12-2021 indien er onvoldoende biologische opfokhennen in de markt beschikbaar zijn. De mogelijkheid is met ingang van 01-01-2022 vervallen. Wanneer niet-biologische kuikens worden aangevoerd via een ontheffing, mogen zij maximaal 3 dagen oud zijn. Alleen dan is er omschakeling (6 weken) mogelijk. In Nederland is dit door voldoende beschikbaarheid van biologische opfokhennen al praktijk. De aanvrager van de ontheffing dient te controleren of er jonge hennen (tot 3 dagen oud) beschikbaar zijn.

Wettekst:

Verordening EU 2018/848, Bijlage II - Deel II: 1.2.2

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle