Mobile menu trigger

Normering voor opfokhennen nu gelijk voor alle EU-lidstaten

In de oude Europese bio-verordening werden opfokhennen – dieren jonger dan 18 weken – niet expliciet genoemd. De normen waren vastgelegd in de Skal-Normen (R22). De nieuwe Europese normen wijken enigszins af van de oude Skal-normen.

Aantal dieren per m2

Niet langer is het aantal dieren per m2 binnenruimte maatgevend. De nieuwe EU-norm schrijft een maximum van 21 kg/m2 levend gewicht voor. Voor de buitenruimte blijft 1 m2 per dier gelden.

Compartimentering

Het maximaal aantal dieren per compartiment is vastgesteld op 10.000.
De scheiding tussen koppels dient als volgt plaats te vinden:

  • De compartimenten zijn zo ingericht dat contact met andere koppels beperkt is en dat dieren uit de verschillende koppels zich niet kunnen mengen.
  • De compartimenten zijn gescheiden door dichte tussenschotten of halfdichte tussenschotten of netten of gaas.

Ophokplicht

Wanneer er sprake is van een wettelijke ophokplicht voor pluimvee, en dus de toegang tot ruimten in de open lucht wordt verhinderd, mogen veranda’s als openluchtruimten worden beschouwd voor jonge hennen jonger dan 18 weken als deze voorzien zijn van een barrière van metaalgaas om andere vogels buiten te houden.

Wetteksten:

EU verordening EG 2020/464, Artikel 14 (bijlage I, deel IV, punt 2) en artikel 15 lid 3 b.ii. (specifieke eisen voor opfokhennen)
EU verordening EG 2018/848, Artikel 3 lid 29. („jonge hennen”: jonge dieren van de soort Gallus gallus die jonger zijn dan 18 weken)
EU verordening EG 2018/848, Bijlage II, deel II, 1.9.4 (ophokplicht)

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle