Mobile menu trigger

Normering voor het compartimenteren van pluimvee

Compartimenten worden gescheiden om te voorkomen dat dieren uit verschillende koppels zich kunnen mengen.

Geldende normen voor:

  • Gallus gallus (kip): dichte of halfdichte tussenschotten, netten of gaas;
  • Kalkoenen en parelhoenders: volledig dichte tussenschotten van de vloer tot het dak van het gebouw om een volledig fysieke afscheiding tussen koppels te garanderen. Voor het aanbrengen van dichte tussenschotten bij kalkoenen en parelhoenders geldt een overgangsbepaling tot 1 januari 2025. Pluimveehouders hebben tot die datum de tijd om de aanpassingen door te voeren.

Per compartiment geldt een maximale bezetting:

  • Gallus gallus (kip) ouderdieren: 3000 dieren
  • Gallus gallus (kip) jonge hennen: 10.000 dieren
  • Gallus gallus (kip) vleeskuikens: 4800 dieren
  • Het maximum aantal leghennen blijft hetzelfde: 3000 dieren
  • Kalkoenen: 2500 dieren
  • Parelhoenders: 5200 dieren

Wettekst: EU verordening 2020/464, Artikel 15, lid 3

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle