Mobile menu trigger

Nieuwe categorieën mestpluimvee: kapoenen en poulardes

image

In de Europese biologische wetgeving zijn twee nieuwe categorieën mestpluimvee toegevoegd: kapoenen en poulardes.

Poulardes zijn vrouwelijke Gallus gallus (hennen) die bestemd zijn voor de vleesproductie. Ze worden geslacht als ze ten minste 120 dagen oud zijn.

Kapoenen zijn gecastreerde hanen. Echter wordt het niet mogelijk deze in Nederland te gaan houden. Volgens de Nederlandse wet is het verboden om hanen te castreren.

De eisen voor de biologische poulardehouderij zijn vrijwel dezelfde als voor overig mestpluimvee. Er zijn alleen verschillen in de eisen voor de koppelgrootte en de slachtleeftijd:

  • De maximale koppelgrootte voor poulardes is 4000 dieren per compartiment (ter vergelijking: mestpluimvee 4800 dieren per compartiment).
  • Voor poulardes is de slachtleeftijd altijd 120 dagen.

Wettekst: EU-verordening EG 2020/464, Artikel 14 (bijlage I, deel IV, punt 5) en artikel 15 lid 3 b.v. voor de specifieke eisen, EU-verordening EG 2020/464, Artikel 13 (definities) d:

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle