Mobile menu trigger

Verplaatsen van mobiele pluimveestallen ten behoeve van beschikbaarheid begroeiing

Om er voor te zorgen dat er tijdens de productiecyclus begroeiing beschikbaar blijft voor de dieren, moeten de stallen geregeld worden verplaatst. Deze stallen worden ten minste tussen twee partijen pluimvee in verplaatst, of zo vaak als nodig om voor voldoende begroeiing te zorgen.

Wettekst: EU verordening EG 2020/464, Artikel 15 lid 6

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle