Mobile menu trigger

Leeftijd waarop pluimvee toegang tot uitloop moet krijgen

image

Pluimvee moet vanaf een zo jong mogelijke leeftijd, als dit praktisch haalbaar is en wanneer de fysiologische en fysieke omstandigheden dit toelaten, onafgebroken toegang hebben tot de open lucht.

Wettekst: Verordening EU 2018/848, Bijlage II - Deel II: 1.9.4.4 e

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle