Mobile menu trigger

Huisvesting van parelhoenders

De bio-verordening is voor parelhoenders op drie punten gewijzigd:

  • Zitstokken, verhoogde zitniveaus of een combinatie van beide zijn verplicht. Elke vogel heeft minimaal 5 cm zitstok of minimaal 25 cm2 verhoogd zitniveau.
  • De bezettingsdichtheid in de stal van maximaal 10 dieren per m2 is vervallen; alleen een maximum van 21 kg levend gewicht per m2 blijft gehandhaafd.
  • De stallen zijn gecompartimenteerd door dichte tussenschotten om een volledig fysieke afscheiding tussen koppels te garanderen.

Voor de aanpassing van de zitstokken en de compartimenten geldt een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2025. Pluimveehouders hebben tot die datum de tijd om de aanpassingen door te voeren.

Wettekst: EU verordening 2020/464, Artikel 14, Bijlage I, deel IV, punt 9 en Artikel 15, lid 3c

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle