Mobile menu trigger

Eisen voor ouderdieren grotendeels vergelijkbaar met leghennen

In de oude bio-verordening werden ouderdieren niet specifiek benoemd. In de nieuwe verordening is dit wel het geval. De eisen zijn grotendeels gelijk aan die van leghennen.

De verordening maakt geen onderscheid tussen a) ouderdieren die bestemd zijn voor de productie van broedeieren voor toekomstige leghennen en b) ouderdieren bestemd zijn voor de productie van broedeieren voor toekomstige mestkippen.

Binnen- en buitenruimte

  • Voor de binnenruimte geldt een maximum van 6 dieren per m2.
  • De zitstoklengte is minimaal 18 centimeter per dier.
  • Er zijn maximaal 7 vrouwelijke dieren per nest of in geval van een gemeenschappelijk nest 120 cm2 per vrouwelijk dier.
  • De minimum oppervlakte per dier in de buitenruimte is 4 m2.

Compartimentering

De scheiding tussen koppels dient als volgt plaats te vinden:

  • De compartimenten zijn zo ingericht dat contact met andere koppels beperkt is en dat dieren uit de verschillende koppels zich niet kunnen mengen.
  • De compartimenten zijn gescheiden door dichte tussenschotten of halfdichte tussenschotten of netten of gaas.

Een koppel/compartiment bestaat uit maximaal 3000 dieren.

Ophokplicht

Wanneer er sprake is van een wettelijke ophokplicht voor pluimvee, en dus de toegang tot ruimten in de open lucht wordt verhinderd, mogen veranda’s als openluchtruimten worden beschouwd voor broedvogels als deze voorzien zijn van een barrière van metaalgaas om andere vogels buiten te houden.

Wetteksten:

EU verordening EG 2020/464, Artikel 14 (Bijlage I, deel IV, punt 1) en Artikel 15, lid 3 b.i. voor de specifieke eisen voor ouderdieren
EU verordening EG 2018/848, Bijlage II, Deel II, 1.9.4 over de ophokplicht

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle