Mobile menu trigger

Aanvulling rantsoen met ruwvoer

image

Bij een ophokplicht of als de uitloop door bijvoorbeeld langdurige sneeuw of zeer droge weersomstandigheden weinig voer te bieden heeft, moet het rantsoen van het pluimvee worden aangevuld met ruwvoer.

Wettekst: EU verordening 2018/848, Bijlage II, Deel II: 1.9.4

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle