Mobile menu trigger

Overgangsbepalingen voor pluimveebedrijven

image

Voor een aantal normen zijn overgangsbepalingen van toepassing. Bedrijven krijgen dan wat langer de tijd om aan een bepaalde norm te voldoen. Om in aanmerking te komen moeten bedrijven aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het bedrijf is voor 31-12-2021 aangemeld bij Skal,
  • de uitloop voor 31-12-2021 aangemeld bij Skal,
  • de stal is voor 01-01-2022 gebouwd, heringericht of in gebruik genomen óf de bouwvergunning is onder de Verordening (EG) Nr. 834/2007 voor 01-01-2022 afgegeven


De overgangsbepalingen zijn van toepassing voor:

  • vernieuwing van het dierenverblijf om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen inzake de totale lengte van de luiken van de binnenstal naar de veranda. Uiterlijk 1 januari 2025 moet het dierenverblijf aan de nieuwe eis voldoen (artikel 26 lid 2).
  • pluimveebedrijven of productie-eenheden met een buitengedeelte (veranda) waarvoor een aanzienlijke verlaging van de bezettingsdichtheid van de binnenruimte of een vernieuwing van de gebouwen nodig is om te voldoen de bezettingsdichtheid en de minimumbinnenruimte. Uiterlijk 1 januari 2025 moet aan de nieuwe bepalingen worden voldaan (artikel 26 lid 3).
  • vernieuwing van het dierenverblijf of een vervanging van de uitrusting om te kunnen voldoen aan de vereiste tussenschotten, zitstokken en/of verhoogde zitniveaus. Uiterlijk 1 januari 2025 moet aan de nieuwe bepalingen worden voldaan (artikel 26 lid 4).
  • een ingrijpende herinrichting van het dierenverblijf of vervanging van de uitrusting om te kunnen voldoen aan de nieuwe vereisten inzake het maximum aantal etages en het mestverwijderingssysteem. Uiterlijk 1 januari 2030 moet aan de nieuwe eisen worden voldaan (artikel 26 lid 5).
  • openluchtruimtes met een buitengrens meer dan 150 meter verwijderd van het dichtstbij gelegen luik van de pluimveestal, waarvoor ingrijpende aanpassingen van de structuur van de voorzieningen nodig zijn of extra grond moet worden verworven om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen inzake de maximale buitengrens. Bij ingrijpende aanpassingen valt bijvoorbeeld te denken aan wijzigingen waarvoor het bestemmingsplan aangepast moet worden. Simpele aanpassingen zoals schuilmogelijkheden aanbrengen vallen hier niet onder. Uiterlijk 1 januari 2030 moet aan de nieuwe bepaling worden voldaan (artikel 26 lid 6).
  • pluimveevoorzieningen voor jonge hennen waarvoor ingrijpende aanpassingen van de structuur van de pluimveestallen nodig zijn of extra grond moet worden verworven om te kunnen voldoen aan de nieuwe voorschriften. Uiterlijk 1 januari 2030 moet worden voldaan aan de bezettingsdichtheid en het minimumoppervlak van de binnen- en buitenruimte voor jonge hennen en leghanen (artikel 26 lid 7).

Wettekst

EU verordening EU 2020/464, Artikel 26

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle