Mobile menu trigger

Bio zendingen met naast het COI tevens een CHED voor veterinaire producten

image

De volgende veranderingen in het COI zijn per 1-1-2022 van kracht voor bio zendingen met naast het COI tevens een CHED A of P (= Common Health Entry Document, ook wel bekend als GGB) voor veterinaire producten:

Vak 10: Grenscontrolepost / punt van vrijgave voor het vrije verkeer

Biologische producten die naast de biologische controle ook een veterinaire controle krijgen:

1. Voor dergelijke producten zal in vak 10 (voorheen vak 9) van het COI de desbetreffende grenscontrolepost geselecteerd moeten worden. De grenscontrolepost in vak 10 dient overeen te komen met de grenscontrolepost in het CHED A of P. Voor veterinaire producten zijn de volgende GCP’s beschikbaar:

  • GCP NLAMS4 Amsterdam A
  • GCP NLAMS1 Amsterdam P
  • GCP NLHAR1 Harlingen, P
  • GCP NLRTM1 Rotterdam

Let op! Voor dit soort zendingen kan niet voor een punt van vrijgave voor het vrije verkeer worden gekozen.

2. De documentcontrole en de verificatie van het COI dienen te gebeuren bij binnenkomst in de EU en voor of gelijktijdig met de controle van het CHED A of P. In Nederland wordt de documentcontrole en het viseren van het COI uitgevoerd door de douane.


Vak 20: Voorafgaande kennisgeving
In vak 20 vermeldt de importeur of, in voorkomend geval, de voor de zending verantwoordelijke exploitant, het moment van aankomst van de zending aan de grenscontrolepost. Hiervoor gelden dezelfde termijnen als die voor het CHED gelden.

Vak 21: Voor overbrenging naar
Voor producten met een veterinaire controle is geen overdracht naar een andere locatie mogelijk en vindt de controle plaats op de grenscontrolepost.

Vak 22: Gegevens van het controlepunt
Voor producten met een veterinaire controle is geen overdracht naar een andere locatie mogelijk derhalve is vak 22 niet beschikbaar voor bio zendingen met een samenloop van met een CHED A of P voor veterinaire producten.


Overige informatie
Als een inspectiepunt wel is aangewezen voor controles in het kader van veterinaire producten en tevens is gecertificeerd door Skal als eerst geadresseerde, maar niet voor bio-controles is opgenomen als inspectiepunt en u deze locatie wel zodanig wilt gebruiken, dan kunt u dit melden bij Skal via import@skal.nl. Het aanwijzen van het inspectiepunt voor bio controles zal vervolgens door het ministerie van LNV aan de Europese Commissie moeten worden voorgelegd voor evaluatie en goedkeuring.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen in het COI nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via import@skal.nl. In een later stadium in 2022 zullen er verdere wijzigingen in het proces plaatsvinden. Wij zullen u hierover informeren.

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle