Mobile menu trigger

Bio zendingen met naast het COI tevens een CHED voor fytosanitaire producten of levensmiddelen/ diervoeders

image

De volgende veranderingen in het COI zijn per 1-1-2022 van kracht voor bio zendingen met naast het COI tevens een CHED (= Common Health Entry Document, ook wel bekend als GGB) voor fytosanitaire producten (CHED PP) of levensmiddelen/ diervoeders (CHED D) :

Vak 10: Grenscontrolepost / punt van vrijgave voor het vrije verkeer

Biologische producten die naast de biologische controle ook een controle in het kader van de veiligheid van levensmiddelen/ diervoeders of een fytosanitaire controle krijgen:

1. Voor dergelijke producten zal in vak 10 (voorheen vak 9) van het COI de desbetreffende grenscontrolepost geselecteerd moeten worden. De grenscontrolepost in vak 10 dient overeen te komen met de grenscontrolepost in het CHED PP of CHED D.

Voor fytosanitaire producten kiest u een grenscontrolepost voor plantengezondheid. Voor fytosanitaire producten zijn de volgende GCP’s beschikbaar:

  • GCP NL000854 Amsterdam
  • GCP NL 000240 Eindhoven airport
  • GCP NL000510 Rotterdam Reeweg
  • GCP NL000853 Rotterdam The Hague Airport
  • GCP NL000432 Schiphol Cargo
  • GCP NL000855 Vlissingen

Voor levensmiddelen of diervoeders zijn de volgende GCP’s beschikbaar:

  • GCP NLAMS4 Amsterdam A
  • GCP NLAMS1 Amsterdam P
  • GCP NLRTM1 Rotterdam

Let op! Voor dit soort zendingen kan niet voor een punt van vrijgave voor het vrije verkeer worden gekozen.

2. De documentcontrole en de verificatie van het COI dienen te gebeuren bij binnenkomst in de EU en voor of gelijktijdig met de controle van het CHED PP of CHED D.
In Nederland wordt de documentcontrole en het viseren van het COI uitgevoerd door de douane.


Vak 20: Voorafgaande kennisgeving
In vak 20 vermeldt de importeur of, in voorkomend geval, de voor de zending verantwoordelijke exploitant, het moment van aankomst van de zending aan de grenscontrolepost of het controlepunt. Hiervoor gelden dezelfde termijnen als die voor het CHED gelden.

Vak 21: Voor overbrenging naar
Vak 21 geeft de importeur of andere belanghebbende de mogelijkheid om voor producten die O&M-controles in het kader van de veiligheid van levensmiddelen/ diervoeders of een fytosanitaire controle kunnen krijgen, toestemming aan te vragen voor het overbrengen van de zending naar een erkend controlepunt voor deze controles.


Vak 22: Gegevens van het controlepunt
Indien vak 21 gebruikt wordt, moet vak 22 ingevuld worden met de gegevens van het controlepunt (in Nederland of een andere lidstaat) waarnaar de producten moeten worden overgebracht. Dit moet hetzelfde controlepunt zijn als dat wordt vermeld in het CHED PP of CHED D dat de zending vergezelt. Alleen controlepunten die zijn aangewezen voor controles in het kader van de veiligheid van levensmiddelen/ diervoeders of voor de fytosanitaire controles én zijn aangewezen voor bio controle kunnen in vak 22 worden geselecteerd.


Overige informatie
Als een controlepunt wel is aangewezen voor controles in het kader van de veiligheid van levensmiddelen/ diervoeders of voor fytosanitaire controles en tevens is gecertificeerd door Skal als eerst geadresseerde, maar niet voor bio-controles is opgenomen als controlepunt en u deze locatie wel zodanig wilt gebruiken, dan kunt u dit melden bij Skal via import@skal.nl.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben over de wijzigingen in het COI dan kunt u deze stellen via import@skal.nl.

In een later stadium in 2022 zullen er verdere wijzigingen in het proces plaatsvinden. Wij zullen u hier over informeren.

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle